Půjčovna pískovaček - pískovačka s oblekem

Mobilní tlakový tryskač

Půjčovna pískovaček - lakovací jednotky

Mobilní tlaková lakovačka

Příslušenství a ochrana

Půjčovna pískovaček - kompresory

Mobilní diesel kompresor

Půjčovna pískovaček - abraziva

Tryskací abraz. materiál

Jiné nářadí a zařízení

Školení / Zkušebna

Bazar

Renovace