V případě, že si jste si jisti správným výběrem pro Vás vhodného zařízení i příslušenství nebo jste již některé měli od nás zapůjčené či jste s nějakými dříve pracovali, uveďte je v této objednávce, my je pro Vás na daný termín připravíme k vyzvednutí. V případě že ne, požádejte pronajímatele pro váš konkrétní případ o doporučení.
Abychom mohli zařízení a příslušenství pro vám bez problémů připravit, ideálně, když nám svou objednávku na pronájem našich strojů a zařízení zašlete 2-5 dnů před termínem vyzvednutí předmětu pronájmu.


Objednávám/e u Vás závazně…

Pískovačky mobilní - profi, standard (volné tryskání)

Vhodné pro prosté, abrazivní suché tryskání různých dílců z různých materiálu zejména pak ve volném terénu.

s obsahem abrazivní nádoby 10l (dočasně nedostupné)
* Součástí pískovačky je pracovní tryskací hadice o délce 10 metrů. K tomu chci zapůjčit tento ochranný set:

Základní ochranný set

Set zahrnuje kuklu s integrovanou pokrývkou hlavy, rukavice a zástěru. Tento set je bezplatnou součástí zapůjčení jakékoliv mobilní pískovačky.

Speciální ochranný set

Set zahrnuje vzduchovou, přetlakovou helmu s kabátcem a vortexem. Zapůjčení tohoto setu je zpoplatněno částkou 150,- Kč/den.

s obsahem abrazivní nádoby 25l (dostupné)
varianta:

Polo-automat

s nutnou přímou obsluhou činnosti jednotky

Plno-automat

s dálkovým, bezobslužným ovládáním činnosti jednotky

K tomu chci zapůjčit pracovní tryskací hadici o délce:
Hadice pracovní celá, komplet včetně osazení/koncovek (vnitřní průměr 3/4“)

cca 10 metrů

cca 15 metrů

cca 20 metrů

cca 25 metrů

cca 30 metrů

cca 35 metrů

cca 40 metrů

Trysky:

výstupní/ústní/pracovní tryska

válcová/přímá 5mm
válcová/přímá 7mm
kuželová/rozšířená 5mm
kuželová/rozšířená 6,5mm
kuželová/rozšířená 8mm
kuželová/rozšířená 9,5mm
kuželová/rozšířená 11mm
kuželová/rozšířená 13mm

* Tryska lavalova - s válcovým/přímým ústím - s užším paprskem účinného tryskání (do cca 40mm), vhodné pro tryskání menších ploch nebo tyčového materiálu.

* Tryska venturiho - s kuželovým/rozšiřujícím se ústím - se širším paprskem účinného tryskání (cca 40-135mm), vhodné pro tryskání větších ploch.

S napojením/prodloužením o dalších:

+ 0m (bez prodloužení)

+ cca 10 metrů

+ cca 15 metrů

+ cca 20 metrů

+ cca 25 metrů

+ cca 30 metrů

+ cca 35 metrů

+ cca 40 metrů

K tomu chci zapůjčit tento ochranný set:

Základní ochranný set

Set zahrnuje kuklu s integrovanou pokrývkou hlavy, rukavice a zástěru. Tento set je bezplatnou součástí zapůjčení jakékoliv mobilní pískovačky.

Speciální ochranný set

Set zahrnuje vzduchovou, přetlakovou helmu s kabátcem a vortexem. Zapůjčení tohoto setu je zpoplatněno částkou 150,- Kč/den.

s obsahem abrazivní nádoby 40l (dostupné)
varianta:

Polo-automat

s nutnou přímou obsluhou činnosti jednotky

Plno-automat

s dálkovým, bezobslužným ovládáním činnosti jednotky

K tomu chci zapůjčit pracovní tryskací hadici o délce:
Hadice pracovní celá, komplet včetně osazení/koncovek (vnitřní průměr 3/4“)

cca 10 metrů

cca 15 metrů

cca 20 metrů

cca 25 metrů

cca 30 metrů

cca 35 metrů

cca 40 metrů

Trysky:

výstupní/ústní/pracovní tryska

válcová/přímá 5mm
válcová/přímá 7mm
kuželová/rozšířená 5mm
kuželová/rozšířená 6,5mm
kuželová/rozšířená 8mm
kuželová/rozšířená 9,5mm
kuželová/rozšířená 11mm
kuželová/rozšířená 13mm

* Tryska lavalova - s válcovým/přímým ústím - s užším paprskem účinného tryskání (do cca 40mm), vhodné pro tryskání menších ploch nebo tyčového materiálu.

* Tryska venturiho - s kuželovým/rozšiřujícím se ústím - se širším paprskem účinného tryskání (cca 40-135mm), vhodné pro tryskání větších ploch.

S napojením/prodloužením o dalších:

+ 0m (bez prodloužení)

+ cca 10 metrů

+ cca 15 metrů

+ cca 20 metrů

+ cca 25 metrů

+ cca 30 metrů

+ cca 35 metrů

+ cca 40 metrů

K tomu chci zapůjčit tento ochranný set:

Základní ochranný set

Set zahrnuje kuklu s integrovanou pokrývkou hlavy, rukavice a zástěru. Tento set je bezplatnou součástí zapůjčení jakékoliv mobilní pískovačky.

Speciální ochranný set

Set zahrnuje vzduchovou, přetlakovou helmu s kabátcem a vortexem. Zapůjčení tohoto setu je zpoplatněno částkou 150,- Kč/den.

s obsahem abrazivní nádoby 100l (dostupné)
varianta:

Polo-automat

s nutnou přímou obsluhou činnosti jednotky

Plno-automat

s dálkovým, bezobslužným ovládáním činnosti jednotky

K tomu chci zapůjčit pracovní tryskací hadici o délce:
Hadice pracovní celá, komplet včetně osazení/koncovek (vnitřní průměr 3/4“)

cca 10 metrů

cca 15 metrů

cca 20 metrů

cca 25 metrů

cca 30 metrů

cca 35 metrů

cca 40 metrů

Trysky:

výstupní/ústní/pracovní tryska

válcová/přímá 5mm
válcová/přímá 7mm
kuželová/rozšířená 5mm
kuželová/rozšířená 6,5mm
kuželová/rozšířená 8mm
kuželová/rozšířená 9,5mm
kuželová/rozšířená 11mm
kuželová/rozšířená 13mm

* Tryska lavalova - s válcovým/přímým ústím - s užším paprskem účinného tryskání (do cca 40mm), vhodné pro tryskání menších ploch nebo tyčového materiálu.

* Tryska venturiho - s kuželovým/rozšiřujícím se ústím - se širším paprskem účinného tryskání (cca 40-135mm), vhodné pro tryskání větších ploch.

S napojením/prodloužením o dalších:

+ 0m (bez prodloužení)

+ cca 10 metrů

+ cca 15 metrů

+ cca 20 metrů

+ cca 25 metrů

+ cca 30 metrů

+ cca 35 metrů

+ cca 40 metrů

K tomu chci zapůjčit tento ochranný set:

Základní ochranný set

Set zahrnuje kuklu s integrovanou pokrývkou hlavy, rukavice a zástěru. Tento set je bezplatnou součástí zapůjčení jakékoliv mobilní pískovačky.

Speciální ochranný set

Set zahrnuje vzduchovou, přetlakovou helmu s kabátcem a vortexem. Zapůjčení tohoto setu je zpoplatněno částkou 150,- Kč/den.

Pískovačky mobilní - profi, speciální

Pískovačky mobilní profi pro speciální použití - bezprašné (dostupné)

Vhodné pro téměř bezprašné abrazivní tryskání v interiérech a uzavřených prostorech.

K tomu chci zapůjčit pracovní tryskací hadici o délce:

cca 5 metrů

cca 10 metrů

cca 15 metrů

K tomu chci zapůjčit tento ochranný set:

Základní ochranný set

Set zahrnuje kuklu s integrovanou pokrývkou hlavy, rukavice a zástěru. Tento set je bezplatnou součástí zapůjčení jakékoliv mobilní pískovačky.

Speciální ochranný set

Set zahrnuje vzduchovou, přetlakovou helmu s kabátcem a vortexem. Zapůjčení tohoto setu je zpoplatněno částkou 150,- Kč/den.

Pískovačky mobilní profi pro speciální použití - s vodní clonou (dostupné)

Vhodné pro venkovní abrazivní tryskání kamene a prefabrikátů s eliminací tryskacího prachu.

K tomu chci zapůjčit pracovní tryskací hadici o délce:

cca 10 metrů

cca 15 metrů

cca 20 metrů

cca 25 metrů

nad 25 metrů

K tomu chci zapůjčit tento ochranný set:

Základní ochranný set

Set zahrnuje kuklu s integrovanou pokrývkou hlavy, rukavice a zástěru. Tento set je bezplatnou součástí zapůjčení jakékoliv mobilní pískovačky.

Speciální ochranný set

Set zahrnuje vzduchovou, přetlakovou helmu s kabátcem a vortexem. Zapůjčení tohoto setu je zpoplatněno částkou 150,- Kč/den.

Pískovačky mobilní profi pro speciální použití - šetrné (dostupné)

Vhodné pro abrazivní tryskání za účelem čištění a odstraňování nežádoucích povlaků z měkkých a choulostivých podkladů, např. omítky, graffiti, fresky, aj.

K tomu chci zapůjčit pracovní tryskací hadici o délce:

cca 5 metrů

cca 10 metrů

cca 15 metrů

cca 20 metrů

cca 25 metrů

K tomu chci zapůjčit tento ochranný set:

Základní ochranný set

Set zahrnuje kuklu s integrovanou pokrývkou hlavy, rukavice a zástěru. Tento set je bezplatnou součástí zapůjčení jakékoliv mobilní pískovačky.

Speciální ochranný set

Set zahrnuje vzduchovou, přetlakovou helmu s kabátcem a vortexem. Zapůjčení tohoto setu je zpoplatněno částkou 150,- Kč/den.

Kompresory

Elektrický šroubový kompresor stacionární; el. připojení 400V/32A; zástrčka 5 kolik, příkon/výkon 10kW; produkce tlakového vzduchu cca 1000-1500l/min.; max. tlak 10bar; systémové připojení/výstup vzduchu drápkovou sponou (bajonet); hmotnost cca 135kg (dostupné)
K tomu chci zapůjčit vzduchovou hadici
(spojení mezi kompresorem a pískovačkou) o délce:

0 metrů

cca 10 metrů

cca 15 metrů

cca 20 metrů

cca 25 metrů

cca 30 metrů

cca 35 metrů

cca 40 metrů

cca 45 metrů

cca 50 metrů

S napojením/prodloužením o +:

+0 metrů

cca +10 metrů

cca +15 metrů

cca +20 metrů

cca +25 metrů

cca +30 metrů

cca +35 metrů

cca +40 metrů

cca +45 metrů

cca +50 metrů

Dieselový šroubový kompresor vlečný; spotřeba nafty dle zatížení/provozu, cca 4-5l/1MTH.; produkce tlakového vzduchu cca 4500l/min (270m3/hod).; max. tlak 8bar; systémové připojení/výstup vzduchu drápkovou sponou (bajonet); hmotnost cca 900kg (dostupné)
K tomu chci zapůjčit vzduchovou hadici
(spojení mezi kompresorem a pískovačkou) o délce:

0 metrů

cca 10 metrů

cca 15 metrů

cca 20 metrů

cca 25 metrů

cca 30 metrů

cca 35 metrů

cca 40 metrů

cca 45 metrů

cca 50 metrů

S napojením/prodloužením o +:

+0 metrů

cca +10 metrů

cca +15 metrů

cca +20 metrů

cca +25 metrů

cca +30 metrů

cca +35 metrů

cca +40 metrů

cca +45 metrů

cca +50 metrů

Ochranné prostředky tryskání … masky, helmy, filtry dýchání, klima, aj.

Základní (kryje jen obličej člověka, malý rovný průzor)

Maska standard (dostupné)

vhodné pouze pro krátkodobé použití při venkovním tryskání nebo jako ochranný doplněk při pohybu jiné osoby okolo místa tryskání

Profi, přetlaková (kryje obličej, hlavu, krk, ramena a celý trup člověka, velký průzor)

Helma Granit (rovné hledí) (dostupné)
Helma Vega (panoramatické hledí) (dostupné)
Hygienická textilní pokrývka hlavy (dostupné)
(jako nezbytný doplněk před použitím přetlakové helmy pro zachování kosmetické čistoty její vnitřní výstelky.)

Doplňky ochranných prostředků

Filtr dýchání BAF2 (dostupné)

(zbaví tlakový vzduch vstupující k tomu účelu daným připojením do přetlakové helmy a určený k dýchání veškerých nečistot, vzduch je pak nekontaminovaný, tedy i bezpečný a dobře dýchatelný)

Klimatizér KL-ATR (dostupné)

(v diferenci -10/+35°C okolní teploty je schopen optimalizovat/regulovat teplotu vzduchu dýchání vstupujícího do ochranné, přetlakové helmy, na pocitově příjemnou konkrétnímu pracovníkovi tryskání.)

Mobilní lakovací jednotky

Tlaková lakovací jednotka s obsahem nádoby 15l (dostupné)

* Součástí mobilní lakovací jednotky je hadice o délce 10 metrů.

Tryskací materiál/Abrazivo

Pro více informací o tryskacích materiálech (abrazivech) navštivte náš web na adrese: www.abraziva.cz

Fakturační údaje

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné. Nutno vyplnit!

Osoba pověřená vyzvednutím zapůjčené technologie

Pokud vyzvednutím zařízení pověřujete jinou osobu, uveďte prosím údaje o ní.

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné. Nutno vyplnit!
Položky označené tímto znakem (+) je vhodné uvést.

Doba zapůjčení

Uveďte prosím časové rozmezí (počet dnů), po které budete chtít mít od nás zapůjčené, Vámi vybrané vybavení.

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné. Nutno vyplnit!

Doplňkové informace

Ochrana osobních údajů, GDPR:
Reno - Tech.cz, s.r.o, (dále jen R-T)
Vypsáním a odesláním různých formulářů typu (poptávka, objednávka, apod.) uvedených na těchto webových stránkách, ve kterých uvádíte své osobní údaje (jméno, kontakty, apod.) , dáváte v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, tzv. GDPR jako jejich poskytovatel zároveň dobrovolný souhlas s jejich zpracováním pro potřeby dodavatele zboží nebo služeb, včetně jejich sdílení subjekty v rámci firmy R-T, která se tímto zavazuje a zodpovídá za to, že tyto předmětné údaje nebudou zneužity.

overeni

Vaši objednávku zpracujeme co nejdříve, nejpozději však do dvou pracovních dnů.