Půjčovna mobilních pískovaček a kompresorů k pískování kamene pískování / tryskání kamene a děl z nich vytvořených, jako jsou např. schody, obrubníky, sokly, dlažby, zdi, obklady, sklepy, hráze, ale např. i náhrobky, sochy, sloupy, věže, atd. je dnes nedílnou součástí procesu čištění a obnovy různého bytového, stavebního či jiného příslušenství nebo různých historických nebo uměleckých děl. Kámen se tím perfektně očistí (oživí) tak, že se zbaví staré špíny, zašlosti a rovněž z něho i odstraní nevhodné nebo nežádoucí povlaky, jako např. graffiti. Tato metoda se pro svou efektivitu, progresi a všestrannost dobře uplatní např. při pískování hradů, zámků, tvrzí i dalších starších obytných nebo technických objektů a budov, které provozovaly např. černé kuchyně, kovárny, stáje, apod., kde jejich stěny jsou od různého kegeše, mouru, sazí, atd. a jiná technologie či ruční práce čištění si s tím neporadí nebo jen velice špatně, stejně jako i při vytváření ozdobných znaků, log, erbů nebo popisů např. na kamenné desky hrobů, různé obklady, apod.

Právě k těmto technologickým postupům pískování zejména různých kamenných obkladů, soklů, schodů, obrubníků, portálů, hrází  apod.,  půjčujeme mobilní pískovačky, jejich příslušenství, také i mobilní kompresory a rovněž i dodáváme tryskací prostředky – abraziva.

Proto je Vám naše Půjčovna mobilních pískovaček a kompresorů k pískování kamene plně k dispozici.

Půjčujeme ne jen pískovačky a jejich nezbytné příslušenství (trysky, regulátory, hadice, atd.), ale rovněž i ochranné prostředky (profi, přetlakové helmy) a k tomu, coby soubory zařízení, také i mobilní, dieselové kompresory. A aby jste měli s čím pracovat, skladem máme i dostatečné množství tryskacího materiálů, tedy různých druhů abraziv, počínaje křemičitými písky v různých frakcích/velikostech zrn tak i mnoho dalších.