Půjčovna mobilních pískovaček a kompresorů k pískování pálených cihel metodika i účely pískování / tryskání cihly jsou si velice podobné, v mnohém identické, jako i u pískování kamene. Tedy i zde, např. při pískování cihelných zdí a dalších dílů můžete používat stejné zařízení, tryskací materiály i technologické postupy jako u zdí kamenných, jen je nutné si uvědomit, že oproti jakémukoliv kameni je cihla z jiného, měkčího materiálu, proto je potřeba nastavit pískovačku a spustit proces tzv. šetrného tryskání, aby se snížila destrukce tryskacího paprsku a cihla se tak působením abraziva příliš neobrousila … což je na druhou stranu někdy účelový záměr architektů nebo různých designérů. Jinak standardní, zejména staré cihly, se kterými se můžete v různých objektech setkávat, máme obvykle ve dvou provedeních … prostého výpalu a jednostranně glazované. Proto speciálně u těch glazovaných je toto vzít na vědomí, že se může glazura mírně obrousit, případně odstranit celá a je tak třeba zvolit jinou metodu tryskání nebo ho v tomto případě neaplikovat vůbec.

Právě k těmto technologickým postupům pískování zejména k pískování cihel jako jsou různé obklady, zdi, stropy, aj. např. v bytech, sklepích, vinotéchách nebo restauracích apod.,  půjčujeme mobilní pískovačky, jejich příslušenství, také i mobilní kompresory a rovněž i dodáváme tryskací prostředky – abraziva.

Proto je Vám naše Půjčovna mobilních pískovaček a kompresorů k pískování pálených cihel plně k dispozici.

Půjčujeme ne jen pískovačky a jejich nezbytné příslušenství (trysky, regulátory, hadice, atd.), ale rovněž i ochranné prostředky (profi, přetlakové helmy) a k tomu, coby soubory zařízení, také i mobilní, dieselové kompresory. A aby jste měli s čím pracovat, skladem máme i dostatečné množství tryskacího materiálů, tedy různých druhů abraziv, počínaje křemičitými písky v různých frakcích/velikostech zrn tak i mnoho dalších.